INVA družstvo Ústředí družstva

Členská schůze

P O Z V Á N K A
na výroční členskou schůzi
INVA družstvo se sídlem v Litoměřicích

Předseda družstva svolává na základě Stanov družstva článku IX výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 3. 4. 2020 od 11.00 hod v sídle družstva v Litoměřicích, Klášterní 88/1 a na kterou Vás tímto srdečně zve.

PROGRAM:
1. úvod, jednací řád, volba mandátové a návrhové komise
2. zpráva předsedy a vedení družstva a družstevní komise
3. výsledky hospodaření a auditu za rok 2019 a návrh na úhradu ztráty
4. hlavní úkoly družstva na rok 2020
5. diskuse
6. usnesení
7. závěr

 Ing. Josef Hančl
předseda družstva

Každý člen družstva se může v termínu od 1. 4. do 2. 4. 2020 od 9.00 do 12.00 hod seznámit v sídle družstva s materiály, které budou předloženy na VČS. Tato pozvánka je zároveň hlasovacím lístkem.

  • Ústředí družstva
  • Kartobal
  • Uzap
  • Polar
  • Kalak

Inva družstvo - ústředí družstva
Klášterní 88/1, 412 01 Litoměřice

HOTLINE: +420 777 713 907