INVA družstvo Ústředí družstva

Členská schůze

P O Z V Á N K A
na výroční členskou schůzi
INVA družstvo se sídlem v Litoměřicích

Předseda družstva svolává na základě Stanov družstva článku IX výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 28. 5. 2021 od 10.00 hod za účasti notáře (vzít sebou doklad totožnosti) v sídle družstva v Litoměřicích, Klášterní 88/1 a na kterou Vás tímto srdečně zve.

PROGRAM:
1. úvod, jednací řád, volba mandátové a návrhové komise
2. stanovy družstva
3. volba náhradníka předseda družstva
4. zpráva předsedy a vedení družstva a družstevní komise za rok 2020
5. výsledky hospodaření a auditu za rok 2020 a návrh na úhradu ztráty
6. hlavní úkoly družstva na rok 2021
7. diskuse
8. usnesení
9. závěr

 Ing. Josef Hančl
předseda družstva

Každý člen družstva se může v termínu od 25. 5. do 27. 5. 2021 od 9.00 do 12.00 hod seznámit v sídle družstva s materiály, které budou předloženy na VČS. Tato pozvánka je zároveň hlasovacím lístkem.

Paní
Počet hlasů

  • Ústředí družstva
  • Kartobal
  • Uzap
  • Polar
  • Kalak

Inva družstvo - ústředí družstva
Klášterní 88/1, 412 01 Litoměřice

HOTLINE: +420 777 713 907