INVA družstvo Ústředí družstva

Náhradní plnění


Podle Zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni zaměstnávat nejméně 4% osob se zdravotním postižením. Podle §81 odst.2 mohou toto splnit mimo jiné odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením, tzv. náhradním plněním. Náhradní plnění podle §81 odst.2b se počítá podle prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb, § 18odst.1, kdy se celkový objem plateb za odebrané výrobky nebo služby vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

V případě neplnění povinného podílu je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu částku ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství.

Potvrzujeme tímto, že jsme organizací zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením ve smyslu zákona o zaměstnanosti a můžeme podle § 81 odst.2b poskytovat náhradní plnění při odběru našich výrobků nebo služeb nebo při spolupráci formou výrobní kooperace.

Jsme členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP) a jsme uvedeni ve Sborníku MPSV ČR jako zaměstnavatel pro poskytování náhradního plnění.

  • Ústředí družstva
  • Kartobal
  • Uzap
  • Polar
  • Kalak

Inva družstvo - ústředí družstva
Klášterní 88/1, 412 01 Litoměřice

HOTLINE: +420 777 713 907